Informatie

Accommodatie
Er wordt getraind in: 
Sporthal SportFun, Sewei 3 te Joure 
Sportzaal de Woudfennen, Pasteurweg te Joure (Scholengemeenschap)
Sportzaal te Oudehaske


Meetrainen
Het is altijd mogelijk drie keer gratis mee te trainen. Degenen die graag een keer willen meetrainen kunnen contact opnemen met ?. In overleg wordt bepaald met welk team het beste kan worden meegetraind. Hierbij zal in ieder geval worden gekeken naar de leeftijd, de volleybalvaardigheden, de ambities, de teamsamenstellingen, de grootte van de trainingsgroepen en eventuele specifieke wensen. Ook (oud)spelers die door spelers van VC Joure worden gevraagd om mee te trainen worden verzocht contact op te nemen. Ook bij hen zal bij plaatsing in een groep naar vorenstaande aspecten worden gekeken. 

Informatie betreffende de CMV-jeugd (7 tot 13 jaar) kan worden opgevraagd bij 06 3067 3624

Ballen en t-shirt
# Elk team krijgt een tas met verenigingsshirts die aan het begin van het seizoen opgehaald kan worden bij de materiaalcommissie. Voor adres zie ‘bestuur’. In de tas zit ook het mapje met spelerskaarten en ev. andere info.
# De kosten van verloren gegane of beschadigde shirts komen voor rekening van de betreffende speler(s) en/of het team.
# De trainingspakken/truien van de spelers/sters van gesponsorde teams zijn in bruikleen ontvangen van de vereniging. Voor aanvang van de competitie moet op de desbetreffende lijst vermeld worden wie welk nummer pak heeft. Bij het opzeggen van het lidmaatschap of plaatsing in een ander team dient het pak of de trui zo spoedig mogelijk te worden ingeleverd bij de materiaalcommissie of de aanvoerder/ster of trainer  van het team.
# Elk team  kan aan het begin van het seizoen bij de materiaalcommissie een ballentas ophalen met daarin 5 ballen waaronder een goedgekeurde wedstrijdbal. Zijn er problemen met de ballen dan contact opnemen met de materiaalcommissie en niet zelf de ballen verwisselen. Met deze ballen moet ook getraind worden. Er liggen een aantal extra trainingsballen in de kast.
# De aanvoerders/sters dienen de wedstrijdballen, de wedstrijdshirts en de trainingspakken/truien zo spoedig mogelijk na het beëindigen van de competitie in te leveren bij de betreffende materialencommissie.
# De spelerskaarten inleveren bij de ledenadministratie. Bij afmelding als lid kan de spelerskaart daar opgevraagd worden.

Indien er gebreken geconstateerd worden betreffende het materiaal (ook netten ed.) wordt men verzocht dit door te geven aan het bestuur. Zij zorgen dat de klacht doorgeven wordt aan de betreffende personen

Klachtenregeling
Klachten kunnen worden gemeld bij de voorzitter van de vereniging.
De voorzitter wint de benodigde informatie in en doet verslag van de klacht en de ingewonnen informatie in het bestuur. Klachten over de sportzalen zullen gemeld worden aan de gemeente Skarsterlân. · Het bestuur neemt een standpunt in; de uitgangspunten van het bestuur zijn gelegen in het bevorderen van de gezondheid en de veiligheid van de leden · De voorzitter brengt het bestuursstandpunt over aan de klager en aan degenen die het betreft · Bij herhaalde klachten en bij het niet nakomen van bestuursstandpunten is het bestuur gerechtigd passende maatregelen te nemen, welke uiteindelijk kunnen leiden tot uitsluiting van bepaalde taken of tot opzegging van het lidmaatschap

Verzekeringen
De sportvereniging van vandaag kan niet zonder een goede verzekering. De sportvereniging is een dynamische ontmoetingsplaats voor sport en sociale activiteiten met een veelvoud aan bezoekers, betrokkenen en vrijwilligers. Daarbij ondervindt de vereniging risico’s die niet altijd geheel zijn te overzien.

VC Joure heeft een sportverzekeringspakket afgesloten. Hieronder vallen:
- aansprakelijkheidsverzekering
- bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
- ongevallenverzekering.

Indien er schade (financieel en/of medisch) ontstaat tijdens volleyballen bij VC Joure kun je dit melden bij het bestuur. Het bestuur zal dan bekijken of de situatie te verhalen is op de sportverzekering.

Vervoer jeugdleden
- kinderen onder de 1.50 m niet voorin *
- niet meer dan 3 kinderen/personen achterin
- allemaal de autogordel om *
- het hebben van een inzittenden verzekering (voor 4 inzittenden, indien minder contact opnemen met de 
  jeugdcoördinator/trainer)
- niet roken in de auto
- in heb bezit zijn van een geldig rijbewijs
- rijden met een APK-gekeurde auto
- niet rijden onder invloed van alcohol
Zijn er problemen betreffende de bovenstaande regels dan graag contact opnemen met de coach/trainer van het team.
Het vervoer van de jeugdleden geschiedt door ouders/begeleiders. Het vervoersschema wordt gemaakt door de contactpersoon, de coach of de trainer. Bij het maken van het schema worden er nooit meer dan 3 of 4 kinderen (afhankelijk van grootte/leeftijd) in een auto gepland.

*Vervoer van ‘andere’ kinderen
Ouders zijn verplicht voor hun eigen kind(eren) een autostoeltje of zittingverhoger in hun auto te gebruiken. Maar er rijden ook wel eens andere kinderen mee. Bij dit soort incidenteel vervoer over beperkte afstand mogen op de achterzitplaatsen kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen) volstaan met gebruik van de gordel. In geval van vervoer jonge kinderen kan natuurlijk de stoelverhoger van het kind zelf gebruikt worden.

Blessures en blessurepreventie
· Van elk lid wordt verwacht goede schoenen en kniebeschermers te dragen. Ook wordt aangeraden een trui of trainingspak te dragen op het moment dat er niet gespeeld of getraind wordt.
· Van elk lid wordt verwacht op de hoogte te zijn dat een goede warming-up vereist is alvorens te gaan volleyballen. Spelers zijn zelf verantwoordelijk indien problemen ontstaan door het niet opvolgen van de adviezen. 

Voor advies of vragen kun je terecht bij onze huisfysio
Ben je geblesseerd en wil je een fysiotherapeut raadplegen denk dan aan onze sponsor, Fysio-Actief
Fysio-Actief is tijdens trainingsweken, elke dinsdag van 19:30 uur tot 20:30 uur voor advies aanwezig in SportFun. Ook bij lichte of dreigende blessures kan je even binnenlopen, voorkomen is beter dan genezen! Vraag info aan je trainer!

Huisregels ten aanzien van het roken
1. In de kleedkamers, gangen, kantines en de sportzalen mag niet worden gerookt
2. Trainers, coaches en begeleiders mogen niet roken in de aanwezigheid van jeugdteams.
3. Tijdens het vervoer van jeugdleden mag niet worden gerookt.
4. Trainers, coaches en begeleiders van jeugdteams moeten het roken bij jeugdspelers ontmoedigen

Nieuws

 • Spreekuur Fysio-Actief

  Bij een blessure is een juiste en snelle diagnose belangrijk en daarom is h...

  Lees meer
Meer nieuws

Onze sporthal


Sponsoren

 • Sponsor kliks
 • Jumbo Joure
 • kliks sponsor
 • Glas Sport Joure
 • Sponsor kliks logo
 • Fysio actief
 • Uitslagen

  De uitslagen

  Een overzicht van alle VC Joure wedstrijden van afgelopen weekend.

  Lees meer
 • Beachvolleybal

  Beachvolleybal

  Beachvolleybal Joure de leukste en gezelligste sport voor de zomer!

  Lees meer
 • Wedstrijden

  De wedstrijden

  Bijna elk weekend worden er door de teams van VC Joure uit- en thuis wedstrijden gespeeld.

  Lees meer